• http://www.k-k.bg/artikuli
  • ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

    

   Проект и главна цел: Повишаване на производствения капацитет на Колев и Колев ООД за производство на детски ортопедични обувки
    
   Бенефициент: Колев и Колев ООД
    
   Обща стойност: 728 531 лв., от които 353 146,40 лв. европейско и 62 319,95 лв. национално съфинансиране.


   Проект "Повишаване на производствения капацитет на Колев и Колев ООД за производство на детски ортопедични обувки" цели да повиши конкурентните предимства на Колев и Колев ООД, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването, водещи до повишаване на производствения капацитет на фирмата.   Начало: 23.12.2015 г.
   Край: 23.12.2016 г.       

     

    

    

   На дата 24.06.2016г. Колев и Колев ООД обявява процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет „Доставка и инсталация на Система за производство на ортопедични стелки и Система за производство на ортопедични табани за фирма Колев и Колев ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0622-C01” с две обособени позиции:

    

   Обособена позиция 1:

   1. Работни позиции за измерване на крака и събиране на информация – 12 бр.
   2. Център за съхранение на набраната и обработена информация – 1 бр.

    

   Обособена позиция 2:

    

   Система за производство на ортопедични стелки: 

   1. Специализиран 3D скенер за сканиране на крак - 11 бр.; 

   2. Специализиран 3D скенер за сканиране на отпечатък на крак, калъп - 1 бр.; 

   3. Пътека за динамично изследване на човешки крак - 1 бр.; 

   4. Софтуер за създаване на 3Д модел на ортопедична стелка - 1 бр.; 

   5. Машина за изработка на ортопедични стелки на принципа на фрезоването - 1 бр. 

    

   Система за производство на ортопедични табани: 

   1. Мостов щанец - 1 бр.; 

   2. Автоматична машина за трашене на табани - 1 бр.; 

   3. Машина за мазане с лепило - 1 бр.; 

   4. Капсол машина - 1 бр.; 

   5. Машина за формоване на табани - 1 бр.; 

   6. Автоматична машина за скосяване - 1 бр.

    

   Краен срок за подаване на оферти: 16:00/08.07.2016г. (14 дни от датата на публикуване)

    

   Тръжна документация можете да изтеглите от тук.

                   

 • Сравни
  Затвори
  Отвори
  Няма резултат